Política de privacitat

Responsable del Tractament:

PROFINQUES ARTOUS, S.L.

Domicili Social: c/ Roger de Flor, 68 esc B – 08401 Granollers

CIF: B-60765377

Tel: (+34) 93 879 36 67

Correu electrònic: artous@artous.cat

ADMINISTRADOR DE FINQUES N.º 5597

 

Els Responsables del tractament garanteixen el compliment de la normativa LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018), el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002.

Aquesta Política de Privacitat, descriu com s’utilitza, emmagatzema i divulga la informació personal que s’obté a través de la nostra web. Assegurem la seva privacitat i ens comprometem a protegir les seves dades personals. En fer ús de la nostra Web, Vostè accepta el tractament de les seves dades personals segons el descrit en aquesta Política de Privacitat:

Informació que recopilem

Podem recopilar la següent informació personal quan interactua amb nosaltres:

 • Informació d’identificació personal, com el seu nom, adreça, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació que proporciona voluntàriament en contactar amb nosaltres, subscriure’s o remetre les seves sol·licituds.
 • Informació sobre la seva candidatura.
 • Informació d’ús i tecnologia, com l’adreça IP, dades de registre, tipus de dispositiu, navegador web utilitzat, pàgines visitades, ubicació geogràfica aproximada i altra informació recopilada automàticament a través de cookies o altres tecnologies de seguiment.

Tingui en compte que, en proporcionar-nos les seves dades personals, garanteix que són verídiques i es troben actualitzades, i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació en ells. Vostè és l’únic responsable de qualsevol pèrdua o dany causat a causa de la comunicació incorrecta, inexacta o incompleta.

Finalitat de la informació recopilada

Utilitzem la informació personal que recopilem per a les següents finalitats:

 • Millorar i personalitzar serveis.
 • Processar transaccions i respondre a les seves sol·licituds.
 • Comunicar-nos i enviar comunicacions sobre notícies o serveis amb el seu consentiment o sempre que existeixi una relació activa.
 • Gestió de candidatures i processos de selecció de personal.
 • Compliment d’ obligacions legals i resoldre disputes.

Legitimitat per al Tractament de Dades

El tractament de les seves dades personals es durà a terme de conformitat amb les següents bases legals:

 • Execució d’ un contracte. El tractament de les seves dades personals pot ser necessari per a l’execució d’un contracte entre Vostè i nosaltres.
 • Compliment d’ obligacions legals. És possible que haguem de tractar les seves dades personals per complir amb obligacions legals a les quals estem subjectes. Per exemple, podem estar obligats a conservar certa informació amb finalitats comptables o fiscals.
 • Consentiment. En alguns casos, sol·licitarem el seu consentiment explícit abans de tractar les seves dades personals. L’informarem sobre la finalitat específica per a la qual demanem el seu consentiment i tindrà la llibertat d’atorgar-lo o denegar-lo. Si ha atorgat el seu consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la legalitat del tractament realitzat fins aquell moment.
 • Interessos legítims. Podrem tractar les seves dades personals quan sigui necessari per als nostres interessos legítims. Per exemple, podem utilitzar les seves dades per millorar els nostres serveis, personalitzar la seva experiència, realitzar anàlisis estadístiques i dur a terme activitats de màrqueting directe, sempre en el marc del que considerem raonable i en el seu interès.
 • Compliment d’ un interès públic. En certs casos, és possible que necessitem tractar les seves dades personals per complir amb un interès públic. Això pot incloure la prevenció del frau, la seguretat de la xarxa i la informació, així com la cooperació amb autoritats.

Cessions de dades:

Podem compartir la seva informació amb tercers en aquests casos:

 • Proveïdors de Serveis: Per millorar els nostres serveis, treballem amb proveïdors d’allotjament, anàlisi i altres serveis relacionats amb la nostra activitat.
 • Compliment Legal: Per atendre obligacions legals.
 • Consentiment: Quan ens atorga el seu consentiment explícit, compartim informació amb tercers per a finalitats de màrqueting i promocions.

Dades de Tercers:

Si ens proporciona dades personals de tercers, s’ ha d’ assegurar de comptar amb el consentiment adequat i legalment vàlid d’ aquestes persones abans de compartir les seves dades amb nosaltres.

En proporcionar dades de tercers, declara i garanteix que té el consentiment exprés i vàlid d’ aquestes persones, i que els ha informat sobre com utilitzarem les seves dades d’ acord amb aquesta política de privacitat. Ens eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany o reclamació per la manca de consentiment adequat per al tractament d’ aquestes dades.

Conservació de les seves dades:

Mantindrem les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats establertes en aquesta política de privacitat, llevat que es requereixi o permeti un període de retenció més prolongat per llei.

La conservació de les seves dades personals estarà subjecta a les següents consideracions:

 • Durada de la relació contractual.
 • Compliment d’ obligacions legals: Podem conservar certa informació personal per complir obligacions legals, requisits comptables o fiscals.
 • Interessos legítims: Conservarem aquestes dades mentre sigui necessari per complir amb les finalitats comercials legítims.
 • Consentiment: En el cas que hagi atorgat el seu consentiment per a algun tractament amb finalitats específiques, conservarem les seves dades fins que decideixi revocar el seu consentiment.
 • Currículum o processos de selecció: Mantindrem les seves dades durant un any.

Un cop finalitzat el període de conservació, els eliminarem o anonimitzarem de manera segura, llevat d’ obligació legal.

Exercici de Drets

Pot exercir els drets indicats a continuació:

 • Dret d’ Accés. Té dret a obtenir confirmació sobre si tractant les seves dades, a accedir a aquestes dades i obtenir informació detallada.
 • Dret de Rectificació. Si les dades personals són inexactes o estan desactualitzades, pot demanar-hi la rectificació o l’ actualització.
 • Dret de Supressió (Dret a l’Oblit). En determinades circumstàncies, pot demanar la supressió de les seves dades personals.
 • Dret a la Limitació del Tractament. Té dret a demanar la limitació del tractament.
 • Dret a la Portabilitat de Dades. En determinats casos té dret a rebre les dades personals que ens hagi proporcionat en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d’ Oposició. Es pot oposar al tractament en determinades circumstàncies.
 • Dret a Presentar una Reclamació. Té dret a presentar una reclamació davant l’ AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES en www.agpd.es.

Si desitja exercir algun d’aquests drets o revocar qualsevol consentiment, contacti amb nosaltres fent servir les dades de contacte que es proporcionen a l’inici d’aquesta Política de Privacitat. Disposem de formularis per a l’exercici dels seus drets; els haurà de demanar. Aquests formularis han d’ anar signats electrònicament o ser acompanyats d’ una fotocòpia del DNI.

Transferències Internacionals

Amb caràcter general, no realitzem transferències internacionals fora de la UE. No obstant això, és possible que, com a part de les nostres operacions comercials, transferim les seves dades personals a destinataris ubicats en països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquests casos, ens assegurarem que s’ apliquin les salvaguardes adequades per protegir-los mitjançant clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió europea o qualsevol altra mesura legalment reconeguda per garantir la protecció adequada de les seves dades personals durant la transferència.

Pot obtenir més informació utilitzant les dades de contacte proporcionades a l’inici d’aquesta política de privacitat.

Mesures de seguretat

Ens comprometem a garantir la seguretat de les seves dades personals i a protegir-les contra l’accés no autoritzat, la divulgació o l’alteració. Per a això, implementem mesures tècniques, administratives i organitzatives apropiades per protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

Malgrat les nostres millors pràctiques de seguretat, ha de tenir en compte que cap mesura de seguretat és completament infal·lible. Si detecta alguna vulnerabilitat o sospita d’un ús indegut de les seves dades personals, l’instem que ens l’informi immediatament utilitzant les dades de contacte proporcionades a l’inici de la nostra política de privacitat.