Compravenda i Lloguer d’Immobles

Serveis que rep directament el propietari

Immobiliaris, lloguers, traspassos, compravenda d’immobles, notari, registrador de la propietat, IBI, Habitatges de Protecció Oficial, rehabilitació d’immobles, etc.

Gestió d’informació i assessorament

Els col·legis professionals ofereixen als seus col·legiats tota la informació necessària i la formació corresponent i actualitzada sobre tots aquells temes que afecten a la seva gestió

 

Tota aquesta informació serveix fonamentalment per assessorar no només a la comunitat o propietari de manera individual, sinó per facilitar-li l’arrendament o venda de qualsevol immoble i les actualitzacions de la renda que rep.

 

Així mateix, l’API col·legiat té a la seva disposició, facilitat pel seu col·legi i que serveix en benefici del propietari de manera directa a través del professional contractat, els serveis següents: assessoria jurídica, fiscal, laboral, tècnica d’arquitectura, tècnica industrial, professional comptable i informàtica, ajuda a la rehabilitació d’immobles, etc.

 

L’exercici de la prestació de serveis professionals a la nostra societat és garantida fonamentalment per persones que, havent demostrat la seva capacitació a través d’estudis universitaris, privats o oposició, s’associen en òrgans col·legials que tenen com a objectiu, com queda reconegut en la legislació vigent, facultar l’exercici de la professió, dins el sotmetiment a la defensa i disciplina que els col·legis professionals marquen com a garants de la independència, eficàcia i responsabilitat dels col·legiats en l’exercici de les seves funcions i en benefici dels ciutadans.

Defensa i disciplina del col·legiat

Aquesta àrea pretén ser el departament de recursos humans de la seva empresa o negoci. Els nostres serveis estan enfocats a la gestió del seu personal, des de la contractació a la confecció de nòmines, passant per totes les etapes de la vida laboral i completada amb les accions fiscals necessàries per a la seva empresa o negoci funcioni legalment amb tota la tranquil·litat. Els serveis ordinaris del nostre departament laboral inclou i té com a finalitat ajudar a l’empresa o negoci a optimitzar al màxim els seus recursos humans mitjançant una gestió personalitzada, el cost de la qual varia en funció del nombre de treballadors en la plantilla.

Lluita contra l’intrusisme

Aquesta és una de els demostracions de la defensa dels interessos dels ciutadans o consumidors que realitzen els col·legis professionals, independentment de la defensa de la professió que tenen com a obligació.

 

Confiar la sort de la seva propietat en algú que no n’estigui facultat, que no estigui sotmès a cap disciplina col·legial, que els ingressos que percep no siguin declarats, demostrant així una insolidaritat social i cap seguretat de la seva actuació, és una temeritat.

 

Per al seu coneixement, la nostra cartera de clients i immobles es reparteix principalment pels municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Garriga i l’Ametlla, perquè el nostre principal objectiu és tenir la màxima proximitat als nostres clients per poder oferir-los el millor servei.

Confiant en Profinques Artous o Artous Habitatges, es pot obtenir una qualitat de servei i tracte humà. Us hi esperem!