Taulell d'anuncis Àrea de consulta

El sou no embargable en execucions hipotecàries s'eleva a 961 euros

El sou no embargable en execucions hipotecàries s'eleva a 961 euros
El Govern ha augmentat un 50% per sobre del salari mínim interprofessional el límit no embargable del salari en processos d'execució hipotecària, que estava en 641 euros. Als 961 euros se'ls podrà afegir un 30% addicional per cada membre de la família que no disposi d'ingressos propis.

Artous Habitatges S.L. - C/ Anníbal 33 - Granollers - Tel. 93 879 36 67 -